top of page

企業客戶 Our Clients

悠樂谷一直與不同機構合作,包括社區中心、商業機構、酒店、瑜伽中心等等。如果你打算舉辦頌缽相關活動,歡迎與我們聯絡。曾為以下機構服務:匯豐銀行、恆生銀行、渣打銀行、建設銀行(亞洲)、賽馬會、明愛、聖公會、東華三院、仁愛堂、循道衛理中心、仁濟醫院、博愛醫院、小童群益會、利民會、帝景酒店、誠品書店,及各區中小學等等。

歡迎Whatsapp 97805296 或電郵查詢,803mgt@gmail.com

caritas.png
richmond.png
ych.png
methodist.png
yot.png
hsbc.png
scb.png
skh.png
poh.png
tw.jpeg
schroders.jpeg
hangseng.png
eslite.jpg
bank.jpg
bank.jpeg
hotel2.jpg
centre4.jpg
centre3.jpg
centre.jpg
centre2.jpg
dr.jpg
buddolescent.jpeg
buns.jpg
bottom of page